Tytuł artykułu: Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby

Autorzy: RADZIEMSKA, M., MAZUR, Z.

Słowa kluczowe: odpady rybne, kompost, gleba

Streszczenie: W pracy badano w warunkach doświadczenia wazonowego oddziaływanie kompostów otrzymanych z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej z różnymi substancjami na wybrane właściwości chemiczne gleby. W doświadczeniu stosowano kompost w dawce 1 g N kompostu na wazon i dodatkowo 0,5 g N w moczniku. Komposty użyte w doświadczeniu w swoim składzie zawierały: kompost C1: 80% odpady rybne + 20% trociny; kompost C2: 80% odpady rybne + 20% słoma; kompost C3: 80% odpady rybne + 20% kora; kompost C4: 79,3% odpady rybne + 19,7% trociny + 1% węgiel brunatny; kompost C5: 79,3% odpady rybne + 19,7% słoma + 1% węgiel brunatny; kompost C6: 79,3% odpady rybne + 19,7% kora + 1% węgiel brunatny. Największą zawartość węgla organicznego w glebie zanotowano w obiektach z kompostem z odpadami rybnymi, trocinami, słomą i węglem brunatnym. W obiektach z dodatkowym nawożeniem mocznikiem stwierdzono wzrost zawartości magnezu. Dodatek węgla brunatnego wpłynął na zwiększenie sumy wymiennych kationów zasadowych i zmniejszenie zawartości jonów wodorowych.

Cytowanie w stylu APA: Radziemska, M. & Mazur, Z. (2014). Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 161-169.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Radziemska & Mazur, 2014), następne powołania: (Radziemska & Mazur, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Radziemska, Maja, Zbigniew Mazur. "Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 161-169.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Radziemska, & Mazur 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Radziemska_Mazur_2014_PNIKS, author={Radziemska, Maja and Mazur, Zbigniew}, title={Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A6/art6.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={161-169}}

Pełny tekst PDF


Go Back